Mukhlison, S.Pd.
NIK:
NIP: 197108102008011015
NUPTK: 6142749652200003
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Lamongan, 10 Agustus 1971
Agama: Islam
Pendidikan: S1/FKMIPA
Jurusan: Matematika
Status: PNS Diperbantukan
Jenis GTK: Guru Matematika
Alamat : Jl. Mawar Sedayulawas Brondong Lamongan

081335820371
falda.mz@gmail.com
Mukhlison Emzed